Výstava ovocia, zeleniny, kvetov a okrasných kríkov 2016

Výstava ovocia, zeleniny, kvetov a okrasných kríkov 2012
Výstava ovocia, zeleniny, kvetov a okrasných kríkov 2013
Výstava ovocia, zeleniny, kvetov a okrasných kríkov 2014
Výstava ovocia, zeleniny, kvetov a okrasných kríkov 2015

     V dňoch 7. – 10. októbra 2016 sa uskutočnila v Dome kultúry a služieb v Topoľčiankach výstava ovocia, zeleniny, kvetov a okrasných kríkov. Organizátorom výstavy, Slovenskému zväzu záhradkárov v Topoľčiankach a obci Topoľčianky sa podarilo pripraviť pre návštevníkov zaujímavú výstavu, ktorej sa zúčastnilo 50 vystavovateľov s 134 exponátmi ovocia, zeleniny a kvetov. Odborná komisia pod vedením Ing. Ivana Rubaninského vyhodnotila jednotlivé exponáty a kolekcie a udelila nasledovné ocenenia:
 

V súťaži jabĺk:

1. miesto: Ing. Andrej Hečko, Žlkovce, odroda Pinova
2. miesto: Karol Chren, odroda Šampion
3. miesto: Jozef Holečka, Hosťovce, odroda Golden Delious

V súťaži hrušiek:

1. miesto: Štefan Kordoš, Žitavany, odroda Pastornica
2. miesto: Štefan Kordoš, Žitavany, odroda Lucasova
3. miesto: Ján Belica, Hosťovce, odroda Parížanka

V súťaži zeleniny:

1. miesto: Anna Tomanová, kolekcia „Z našej záhrady“
2. miesto: Terézia Kazíková, kolekcia zeleniny
3. miesto: Ing. Jozef Haspra, kolekcia zeleniny

     Odborná komisia okrem toho udelila 24 pestovateľských uznaní za jednotlivé exponáty.
     Výstava bola obohatená o expozície výtvarných prác a ozdobených tekvičiek žiakov ZŠ v Topoľčiankach a MŠ v Topoľčiankach, ulica SNP a Cintorínska, expozície Strednej odbornej školy polytechnickej v Zlatých Moravciach, Ing. Ivana Rubaninského zo záhradného centra v Zlatých Moravciach, OZ Genofond - zachovanie starých odrôd ovocných drevín, Vinárskych závodov Topoľčianky, Ing. Michala Siklienku, Branislava Kuklu - poľnohospodárske náradie, Adama Šveca - med a včelie produkty, firmy Beramed s.r.o. - medovina a med. Výstavu spestrila aj expozícia bonsajov Ing. Pavla Staroviča, Anny Starovičovej, Ing. Juraja Džundu a Ing. Anny Džundovej. Za všetky tieto expozície boli udelené ďakovné listy za účasť na výstave ovocia, zeleniny kvetov a okrasných kríkov.
     Svojou prítomnosťou na slávnostnom otvorení nás poctili a ocenenia a pestovateľské uznania odovzdali Ing. Katarína Kettmanová, členka predsedníctva RV SZZ, Ján Šimek, podpredseda OV SZZ v Nitre a Juraj Mesko, starosta obce Topoľčianky.
     Chceme poďakovať všetkým vystavovateľom za prejavenú ochotu a všetkým, ktorí pomáhali zabezpečiť a zrealizovať výstavu. Pevne veríme, že pre návštevníkov bola výstava príjemným spestrením víkendu a možnosťou rozšírenia si vedomostí v oblasti záhradkárstva v našom regióne.

Inštalácia expozície "Estetika v záhrade" Inštalácia vzoriek Popisovanie exponátov Príprava expozícií  Príprava expozícií  Inštalácia expozície bonsajov Príprava expozícií  Preberanie vzoriek  Preberanie vzoriek  Inštalácia expozície medu a včelieho vosku Pohľad na expozície Ocenenia strážil strašiak Vincko  Pohľad na expozíciu bonsajov Pohľad na vystavené exponáty Expozícia OZ Genofond Výtvarné práce detí z materských škôl Pohľad na exponáty zeleniny Začiatok práce odbornej komisie Práca odbornej komisie pri hodnotení exponátov Jablko 1. miesto odroda Pinova Pohľad na exponáty Slávnostné otvorenie výstavy Príhovor Ing. Kataríny Kettmanovej Odovzdávanie ocenení Slávnostné otvorenie výstavy