Cenník služieb

Cena za liter vypáleného destilátu závisí od množstva alkoholu, ktorý obsahuje. Cena za 1 liter čistého alkoholu je 13 € Hlavnú časť tejto ceny tvorí spotrebná daň z alkoholu, ktorá sa odvádza štátu, predstavuje 5,40 € na 1 l, zo zvyšnej sumy 7,60 € musíme zabezpečiť prevádzku, mzdy, náklady na energie a zaplatiť daň zo zisku. Zistiť presnú cenu, ktorú budete platiť v pálenici za vypálenie môžete zistiť na základe tejto tabuľky:

Stupeň alkoholu Cena
48 % 6,24 €
50 % 6,50 €
52 % 6,76 €
54 % 7,02 €
56 % 7,28 €
58 % 7,54 €
60 % 7,80 €
62 % 8,06 €
64 % 8,32 €