Cenník služieb

Cena za liter vypáleného destilátu závisí od množstva alkoholu, ktorý obsahuje. Cena za 1 liter čistého alkoholu je 9,90 € Hlavnú časť tejto ceny tvorí spotrebná daň z alkoholu, ktorá sa odvádza štátu, predstavuje 5,40 € na 1 l, zo zvyšnej sumy 4,50 € musíme zabezpečiť prevádzku, mzdy, náklady na energie a zaplatiť daň zo zisku. Zistiť presnú cenu, ktorú budete platiť v pálenici za vypálenie môžete zistiť na základe tejto tabuľky:

Stupeň alkoholu Cena
48 % 4,75 €
50 % 4,95 €
52 % 5,15 €
54 % 5,35 €
56 % 5,54 €
58 % 5,74 €
60 % 5,94 €
62 % 6,14 €
64 % 6,34 €