Cenník služieb

Cena za liter vypáleného destilátu závisí od množstva alkoholu, ktorý obsahuje. Cena za 1 liter čistého alkoholu je 14,70 € Hlavnú časť tejto ceny tvorí spotrebná daň z alkoholu, ktorá sa odvádza štátu, predstavuje 7,02 € na 1 l, zo zvyšnej sumy 7,68 € musíme zabezpečiť prevádzku, mzdy, náklady na energie a zaplatiť daň zo zisku. Zistiť presnú cenu, ktorú budete platiť v pálenici za vypálenie môžete zistiť na základe tejto tabuľky:

Stupeň alkoholu Cena
48 % 7,06 €
50 % 7,35 €
52 % 7,64 €
54 % 7,94 €
56 % 8,23 €
58 % 8,53 €
60 % 8,82 €
62 % 9,11 €
64 % 9,41 €