Výstava ovocia, zeleniny, kvetov a okrasných kríkov 2015

Výstava ovocia, zeleniny, kvetov a okrasných kríkov 2012
Výstava ovocia, zeleniny, kvetov a okrasných kríkov 2013
Výstava ovocia, zeleniny, kvetov a okrasných kríkov 2014

     V dňoch 2. – 5. októbra 2015 sa uskutočnila v Dome kultúry a služieb v Topoľčiankach výstava ovocia, zeleniny, kvetov a okrasných kríkov. Organizátorom výstavy, Slovenskému zväzu záhradkárov v Topoľčiankach a obci Topoľčianky sa podarilo pripraviť pre návštevníkov zaujímavú výstavu, ktorej sa zúčastnilo 94 vystavovateľov s 239 exponátmi ovocia, zeleniny a kvetov.

     Odborná komisia pod vedením Ing. Ivana Rubaninského vyhodnotila jednotlivé exponáty a kolekcie a udelila nasledovné ocenenia:
- v súťaži jabĺk:
1. miesto: Ladislav Siklienka, odroda Jonagold
2. miesto: Ladislav Supek, odroda Melodie
3. miesto: Michal Laktiš, Machulince, odroda Granny Smith

- v súťaži hrušiek:
1. miesto: Mária Heleninová, odroda Lucasova
2. miesto: Jozef Lukáč, odroda Boscova fľaša
3. miesto: Ján Nižňanský, odroda Pastornica

- v súťaži zeleniny:
1. miesto: Anna Tomanová, kolekcia „Z našej záhradky“
2. miesto: Ján Horniak, Sľažany, kolekcia zeleniny
3. miesto: Vladimír Laktiš, kolekcia zeleniny

     Odborná komisia okrem toho udelila 32 pestovateľských uznaní za jednotlivé exponáty a 7 pestovateľských uznaní za kolekcie ovocia.
     V súťaži „Jablko roka 2015“, ktorú hodnotili návštevníci výstavy bolo ako najkrajšie vyhodnotené jablko pestovateľa Karol Chren.

     Výstava bola obohatená o expozície výtvarných prác a ozdobených tekvičiek žiakov ZŠ v Topoľčiankach a MŠ v Topoľčiankach, ulica SNP a Cintorínska, expozície Strednej odbornej školy polytechnickej v Zlatých Moravciach, Ing. Ivana Rubaninského zo záhradného centra v Zlatých Moravciach, Ing. Michala Siklienku, Martiny Kuklovej a Jána Laktiša. Výstavu spestrila aj expozícia bonsajov Ing. Pavla Staroviča, Anny Starovičovej, Ing. Juraja Džundu a Ing. Anny Džundovej. Za všetky tieto expozície boli udelené ďakovné listy za účasť na výstave ovocia, zeleniny kvetov a okrasných kríkov.

     Svojou prítomnosťou na slávnostnom otvorení nás poctili a ocenenia a pestovateľské uznania odovzdali Prof. Ivan Hričovský, DrSc., čestný predseda Slovenského zväzu záhradkárov, Juraj Korček, tajomník RV SZZ, Peter Farkaš, predseda OV SZZ v Nitre a Juraj Mesko, starosta obce Topoľčianky.

     Najväčšiu radosť sme mali v posledný deň výstavy, ktorý bol vyhradený pre návštevu žiakov ZŠ a MŠ, ktorí okrem vzhliadnutia jednotlivých exponátov a svojich výtvarných prác mohli ochutnať rôzne odrody jabĺk a takto sme sa snažili pritiahnuť našich žiakov k záhradkárskej činnosti.

     Chceme poďakovať všetkým vystavovateľom za prejavenú ochotu a všetkým, ktorí pomáhali zabezpečiť a zrealizovať výstavu. Pevne veríme, že pre návštevníkov bola výstava príjemným spestrením víkendu a možnosťou rozšírenia si vedomostí v oblasti záhradkárstva v našom regióne.

Preberanie vzoriek Príprava expozícií Príprava expozícií Pohľad na expozície Pohľad na expozície
Pohľad na expozície Hodnotenie odbornou komisiou Hodnotenie odbornou komisiou Hodnotenie odbornou komisiou Slávnostné otvorenie výstavy
Slávnostné otvorenie výstavy Slávnostné otvorenie výstavy Slávnostné otvorenie výstavy Slávnostné otvorenie výstavy Slávnostné otvorenie výstavy
Slávnostné otvorenie výstavy Slávnostné otvorenie výstavy Jablko - 1. miesto, Ladislav Siklienka, odroda Jonagold Hruška - 1. miesto, Mária Heleninová, odroda Lucasova Pohľad na expozície Výtvarné práce detí ZŠ a MŠ Topoľčianky
Výtvarné práce detí ZŠ a MŠ Topoľčianky Pohľad na expozície Žiaci na výstave ovocia a zeleniny Ochutnávka jabĺk Ochutnávka jabĺk
Ochutnávka jabĺk Žiaci na výstave ovocia a zeleniny Žiaci na výstave ovocia a zeleniny Žiaci na výstave ovocia a zeleniny Žiaci na výstave ovocia a zeleniny
Ochutnávka jabĺk Žiaci na výstave ovocia a zeleniny Celkový pohľad na výstavu Žiaci na výstave ovocia a zeleniny Celkový pohľad na výstavu