Svätenie vín

      Stalo sa už tradíciou v našej obci na sviatok sv. Jána, apoštola a evanjelistu, na konci svätej omše je požehnané mladé víno, ktoré priniesli vinohradníci z Topoľčianok. Toto sa koná na pamiatku a k úcte sv. Jána , ktorý vypil bez ujmy otrávené víno ponúknuté jeho nepriateľmi. Podľa tradície vinohradníci po posvätení víno rozlejú do svojich sudov, aby tak ochránili víno pred chorobami.

Vína pripravené na posvätenie na oltári  Prinesenie vín vinohradníkmi  Prinesenie vín vinohradníkmi  Príhovor pred posvätením vína  Posvätenie vína