Pálenica Topoľčianky

        

Pohľad z ulice Pálenica Topoľčianky - pohľad zozadu Pohľad na destilačné kotle
Pohľad na destilačné kotle      Rektifikačný kotol    Chladiče
   Odčítanie množstva vypáleného alkoholu na meradle.      Nalievanie alkoholu na kontrolu.     Meranie obsahu alkoholu.