Pomológia

 Táto malá pomológia bude slúžiť na prehľadnú orientáciu v odrodách ovocných drevín. Budú tu postupne pribúdať hlavne nové a zaujímavé odrody, ktoré sú perspektívne pre pestovanie v našich záhradkách.

Image Jablone                           Image Hrušky