Litánie k sv. Urbanovi

      Dňa 27. mája 2012 sa konali v lokalite Horné vinice pri soche sv. Urbana litánie k sv. Urbanovi, ktoré celebroval vdp. Anton Ižold. Na tejto pobožnosti sa stretlo niekoľko desiatok veriacich vinohradníkov a záhradkárov z Topoľčianok, ktorí sa pomodlili za dobrú úrodu v tomto roku.

 

Príchod na vinice  Zahájenie pobožnosti  Image  Image  Image

Image  Image  Poďakovanie predsedu ZO SZZ Miroslava Tomana  Image  Image

Image  Image  Image  Image