Hodnotenie predzáhradiek

Hodnotenie predzáhradiek v roku 2012
Hodnotenie predzáhradiek v roku 2013

     V roku 2014 uskutočnila ZO SZZ v Topoľčiankach v spolupráci s obcou Topoľčianky hodnotenie predzáhradiek v obci.

Komisia v zložení:

Ing. Jaroslav Hrdlovič
Marta Siklienková
Jozef Mašír

uskutočnila dve kontroly v máji a v auguste, aby zachytila vzhľad predzáhradiek počas celého vegetačného obdobia. Hodnotili sme iba predzáhradky pred ohradou domu, ktoré sa podieľajú na zlepšení estetického dojmu z našej obce. Hodnotenie predzáhradiek je značne subjektívne, každému sa môže páčiť niečo iné, preto sme sa snažili oceniť hlavne tie, kde bolo vidno najväčšie množstvo vykonanej práce a tak by sme chceli motivovať ostatných k zvýšenej starostlivosti o verejnú zeleň.

Na základe osobnej kontroly predzáhradiek a fotomateriálu komisia určila nasledovné poradie:

 1. Andrea Oravcová, Vígľašská č. 3/A
 2. Františka Cibirová, Mlynská č. 15
 3. Anna Rajnohová, Mlynská č.25

1. miesto - Andrea Oravcová  2. miesto - Františka Cibirová  3. miesto - Anna Rajnohová

 Za úpravu verejnej zelene:

 • bytovka na ulici Holešovská č. 28  Za úpravu verejnej zelene - Margita Mrváňová – bytovka na ulici Holešovská č. 28        

 

Komisiu ďalej zaujali nasledovné predzáhradky:

 • Iveta Krajčová, Lipová č. 75
 • Mária Marková, Cintorínska č. 23
 • Anna Džundová, Cintorínska č. 29
 • Jana Mesková, Partizánska č. 75
 • Mária Kurkinová, Partizánska č. 73
 • Barbora Siklienková, Žitavanská č. 40
 • Anna Chrenová, Žitavanská č. 38
 • Katarína Štetková, Dlhovského č. 70
 • Ing. Gabriela Smatanová, Športová č. 14
 • Erika Benčová, Športová č. 2
 • Eva Grossmanová, Mlynská č. 69
 • Ružena Koprdová, Hlavná č. 124

 Iveta Krajčová Mária Marková Anna Džundová Jana Mesková Mária Kurkinová Barbora Siklienková Anna Chrenová Katarína Štetková Ing. Gabriela Smatanová Erika Benčová Eva Grossmanová Ružena Koprdová