Hodnotenie predzáhradiek v roku 2012

     Ako sa stalo už tradíciou aj v tomto roku uskutočnila ZO SZZ v Topoľčiankach v spolupráci s obcou Topoľčianky hodnotenie predzáhradiek v obci.

Komisia v zložení:

Ing. Jaroslav Hrdlovič
Marta Siklienková
Jozef Mašír

uskutočnila dve kontroly v máji a v auguste, aby zachytila vzhľad predzáhradiek počas celého vegetačného obdobia. Vybrať tie najkrajšie bolo veľmi náročné, veľa predzáhradiek je veľmi pekných, starostlivo udržiavaných, snažili sme sa ohodnotiť najmä tie, kde bolo vidno veľký pokrok oproti minulým rokom a ktoré boli zaujímavé počas celého roka. Veríme, že takto podnietime aj ďalších občanov k skrášľovanie našej obce a Topoľčianky sa budú môcť pýšiť upravenou verejnou zeleňou.

Na základe osobnej kontroly predzáhradiek a fotomateriálu komisia určila nasledovné poradie:

 1. Barbora Bieliková, Partizánska č. 62
 2. Ing. Gabriela Smatanová, Športová č. 14
 3. Eva Cigáňová, Litoměřická č. 69

1. miesto - Barbora Bieliková  2. miesto - Ing. Gabriela Smatanová  3. miesto - Eva Cigáňová

 Za úpravu verejnej zelene:

 • bytovka na ulici SNP, stredný vchod  Za úpravu verejnej zelene        

 

Príhovor predsedu ZO SZZ Topoľčianky pri oceňovaní najkrajších predzáhradiek  Príhovor starostu obce Topoľčianky pri oceňovaní najkrajších predzáhradiek  Odovzdanie ocenení za 1. miesto  Image  Odovzdanie ocenení za 3. miesto  Odovzdanie ocenení za úpravu verejnej zelene

Komisiu ďalej zaujali nasledovné predzáhradky:

 • Anna Hasprová, Lipová č. 100
 • Anna Rajnohová, Mlynská č. 27
 • Barbora Siklienková, Žitavanská č. 40
 • Ing. Anna Džundová, Cintorínska č. 29
 • Valéria Čepčeková, Dlhovského č. 72
 • Ružena Koprdová, Hlavná č. 2
 • Alžbeta Čepčeková, Žitavanská č. 28
 • Júlia Králiková, Žitavanská č. 14
 • Helena Šabová, Hlavná č. 124
 • Mária Kurkinová, Partizánska č. 73
 • Andrea Herdová, Dlhovského č. 106

 Anna Hasprová, Lipová č. 100   Anna Rajnohová, Mlynská č. 27 Anna Chrenová;, Žitavanská 38  Ing. Anna Džundová, Cintorínska č. 29  Valéria Čepčeková, Dlhovského č. 72

Ružena Koprdová, Hlavná č. 2  Mária Kurkinová, Partizánska č. 73  Andrea Herdová, Dlhovského č. 106  Barbora Siklienková, Žitavanská č. 40  Rozália Laktišová, Cintorínska č. 23

Eva Dippmanová, Litoměřická č. 75  Iveta Krajčová, Lipová č. 75  Jana Mesková, Partizánska č. 75  Mária Laktišová, Lipová č. 118  Helena Šabová, Hlavná č. 124