Cenník služieb

Cena za liter vypáleného destilátu závisí od množstva alkoholu, ktorý obsahuje. Cena za 1 liter čistého alkoholu je 8,60 € Hlavnú časť tejto ceny tvorí spotrebná daň z alkoholu, ktorá sa odvádza štátu, predstavuje 5,40 € na 1 l, zo zvyšnej sumy 3,20 € musíme zabezpečiť prevádzku, mzdy, náklady na energie a zaplatiť daň zo zisku. Zistiť presnú cenu, ktorú budete platiť v pálenici za vypálenie môžete zistiť na základe tejto tabuľky:

Stupeň alkoholu Cena
48 % 4,13 €
50 % 4,30 €
52 % 4,47 €
54 % 4,64 €
56 % 4,82 €
58 % 4,99 €
60 % 5,16 €
62 % 5,33 €
64 % 5,50 €