Cenník služieb

Cena za liter vypáleného destilátu závisí od množstva alkoholu, ktorý obsahuje. Cena za 1 liter čistého alkoholu je 8,40 € Hlavnú časť tejto ceny tvorí spotrebná daň z alkoholu, ktorá sa odvádza štátu, predstavuje 5,40 € na 1 l, zo zvyšnej sumy 3,00 € musíme zabezpečiť prevádzku, mzdy, náklady na energie a zaplatiť daň zo zisku. Zistiť presnú cenu, ktorú budete platiť v pálenici za vypálenie môžete zistiť na základe tejto tabuľky:

Stupeň alkoholu Cena
48 % 4,03 €
50 % 4,20 €
52 % 4,37 €
54 % 4,54 €
56 % 4,70 €
58 % 4,87 €
60 % 5,04 €
62 % 5,21 €
64 % 5,38 €