Výstava ovocia, zeleniny, kvetov a okrasných kríkov 2014

Výstava ovocia, zeleniny, kvetov a okrasných kríkov 2012 Výstava ovocia, zeleniny, kvetov a okrasných kríkov 2013

     V dňoch 11.-13.10.2014 ZO SZZ Topoľčianky a obec Topoľčianky zorganizovali výstavu: „Ovocia , zeleniny, kvetov a okrasných kríkov.“
     Výstavy sa zúčastnilo 92 vystavovateľov zo 7 miest a obcí. Celkove bolo vystavených 232 exponátov ovocia a zeleniny, z toho 14 kolekcií zeleniny. Výstava bola obohatená o 10 samostatných expozícií: expozícia bonsai – 3 ks, Vinárske závody Topoľčianky, Záhradné centrum Zlaté Moravce, vinohradnícka expozícia vinohradníkov Topoľčianok, Ing. Michal Siklienka, Branislav Kukla – poľnohospodárske a vinohradnícke náradie, ZŠ Topoľčianky výtvarné práce v počte 120 ks a ozdobné tekvičky a MŠ SNP výtvarné práce v počte 20 ks. Priestory výstavy boli doplnené kvetmi od 8 vystavovateľov.
     Odborná komisia v zložení: predseda Ing. Ivan Rubaninský, Mgr. Teodor Koprda, Ing. Mária Laktišová, a Ján Kazík vyhodnotila súťaž exponátov ovocia a zeleniny nasledovne:

V súťaži jabĺk:

1. miesto: Peter Laktiš, odroda Pinova
2. miesto: Ing. Jozef Haspra, odroda Golden Delicious
3. miesto: Peter Laktiš, odroda Jonagold
3. miesto: Milan Kukla, Žikava, odroda Ontário

V súťaži hrušiek:

1. miesto: Ing. Ján Helenin, odroda Lucasova
2. miesto: Ing. Ján Helenin, odroda Dicolor
3. miesto: Jozef Barát, odroda Pastornica

V súťaži zeleniny:

1. miesto: Anna Tomanová, kolekcia zeleniny
2. miesto: Františka Lukáčová, kolekcia zeleniny
3. miesto: Ing. Alžbeta Adamičková, kolekcia zeleniny

         Odborná komisia ďalej udelila „Pestovateľské uznanie“ za vystavené exponáty 30 vystavovateľom.
     Základná organizácia SZZ a obec Topoľčianky udelili 11 „Ďakovných listov“ vystavovateľom a organizáciám za samostatné expozície na výstave.
     Výbor ZO SZZ v Topoľčiankach týmto vyjadruje poďakovanie všetkým vystavovateľom za účasť na výstave. Poďakovanie OcÚ Topoľčianky a všetkým, ktorí nám pomáhali zabezpečiť výstavu.

Príprava výstavy  Preberanie vzoriek  Príprava výstavy  Príprava výstavy  Preberanie vzoriek

Príprava výstavy  Príprava výstavy  Preberanie vzoriek  Príprava výstavy  Príprava výstavy

Preberanie vzoriek  Preberanie vzoriek  Hodnotenie odbornou komisiou  Hodnotenie odbornou komisiou  Hodnotenie odbornou komisiou

Hodnotenie odbornou komisiou  Hodnotenie odbornou komisiou  Hodnotenie odbornou komisiou  Slávnostné otvorenie výstavy  Slávnostné otvorenie výstavy

Slávnostné otvorenie výstavy  Slávnostné otvorenie výstavy  Slávnostné otvorenie výstavy  Slávnostné otvorenie výstavy Slávnostné otvorenie výstavy 

 Slávnostné otvorenie výstavy  Slávnostné otvorenie výstavy  Peter Sagan prišiel na výstavu  Slávnostné otvorenie výstavy  Slávnostné otvorenie výstavy

  Slávnostné otvorenie výstavy  Pohľad na ocenené exponáty  Pohľad na ocenené exponáty  Pohľad na ocenené exponáty  Pohľad na exponáty

Pohľad na výstavu  Pohľad na výstavu  Pohľad na exponáty  Pohľad na exponáty  Pohľad na výstavu

             Pohľad na výstavu  Pohľad na výstavu  Ochutnávka jabĺk