Výstava ovocia, zeleniny, kvetov a okrasných kríkov 2012

Úspech v medzinárodnej súťaži "O najkrajšie jablko" Trenčín 2012

     V dňoch 6. - 8. októbra 2012 sa v Dome kultúry a služieb v Topoľčiankach uskutočnila výstava ovocia, zeleniny, kvetov a okrasných kríkov. Organizátori výstavy ZO SZZ Topoľčianky a obec Topoľčianky pripravili pre návštevníkov výstavu, ktorej sa zúčastnilo 66 vystavovateľov so 194 vzorkami ovocia, zeleniny a kvetov.
     Vystavených bolo 125 vzoriek jabĺk, 17 vzoriek hrušiek, 21 vzoriek ostatného ovocia a 31 kolekcií zeleniny a kvetov.
     Výstava bola obohatená o expozície: ZŠ Topoľčianky - výstava výtvarných prác a ozdobených tekvičiek, MŠ Cintorínska ul., Vinárske závody Topoľčianky, Branislav Kukla - poľnohospodárske náradie, Ing. Michal Siklienka - naša záhrada, Ing. Rubanínsky, záhradné centrum Zl. Moravce,  Stredná odborná polytechnická škola Zl. Moravce - dekoračné aranžmány. Výstavu obohatili expozície bonsai Ing, Pavla Staroviča, Ing. Juraja Džundu a Ing. Anny Džundovej.
     Odborná 5 členná komisia vyhodnotila jednotlivé exponáty a kolekcie a udelila nasledovné ocenenia:

V súťaži jabĺk:

1. miesto: Anton Tencer, odroda Rubín
2. miesto: Mária Hrdlovičová, odroda Jonagold
3. miesto:  Vladimír Laktiš, odroda Golden Delicious

V súťaži hrušiek:

1. miesto: Ing, Ján Helenin, odroda Dicolor
2. miesto: Mária Hrdlovičová, odroda Lucasova
3. miesto: Mária Valašíková, krajová odroda

V súťaži zeleniny:

1. miesto: Anna Tomanová
2. miesto: Vladimír Laktiš
3. miesto: František Durdy

     Odborná komisia 35 exponátov a kolekcií ohodnotila "Pestovateľským uznaním"
     V súťaži "Jablko roka 2012", ktorú hodnotili návštevníci výstavy bolo vyhodnotené jablko od Ing. Antona Adamičku.
     Posledný deň výstavy bol vyhradený pre návštevu žiakov ZŠ a MŠ, ktorí okrem prezretia si výstavy a svojich výtvarných prác mali možnosť aj ochutnať rôzne odrody jabĺk.
    Chceme poďakovať všetkým, ktorí pomáhali zabezpečiť a zrealizovať výstavu, ale najmä všetkým vystavovateľom, ktorí sa prišli podeliť s výsledkom svojho umu a rúk, a tak pomohli k realizácii jednej vydarenej akcie.

 

 

Inštalácia rebrináku     Inštalovanie expozície bonsai Ing. Pavol Starovič        Odborná komisia         Odborná komisia    Image

Odborná komisia  Slávnostné otvorenie výstavy  Slávnostné otvorenie výstavy  Slávnostné otvorenie výstavy  Slávnostné otvorenie výstavy

Príhovor starostu obce Topoľčianky  Odovzdanie ocenení  Odovzdanie ocenení  Odovzdanie ocenení  Odovzdanie ocenení

Odovzdanie ocenení      Odovzdanie ocenení       Odovzdanie ocenení      Odovzdanie ocenení    Návšteva žiakov ZŠ Topoľčianky

    1. miesto jablko, odroda Rubín           1. miesto hruška, odroda Dicolor      1. miesto zelenina      2. miesto jablko, odroda Jonagold          2. miesto hruška

    2. miesto zelenina           3. miesto jablko    expozícia hrozna     3. miesto hruška          3. miesto zelenina  

Zo záhrady  expozicia polnohospodárskeho náradia  expozícia bonsai     Jablko roka 2012     Image

    Pohľad na exponáty      Image  Výstava výtvarných prác žiakov ZŠ Topoľčianky   Výstava výtvarných prác žiakov ZŠ Topoľčianky     Pohľad na exponáty  

Pohľad na exponáty  Pohľad na exponáty  Návšteva žiakov ZŠ Topoľčianky  Návšteva žiakov ZŠ Topoľčianky  Ochutnávka jabĺk

Ochutnávka jabĺk  Ochutnávka jabĺk  Ochutnávka jabĺk  Ochutnávka jabĺk  Návšteva žiakov ZŠ Topoľčianky