Regionálna výstava ovocia, zeleniny a okrasných rastlín 2017

Výstava ovocia, zeleniny, kvetov a okrasných kríkov 2015
Výstava ovocia, zeleniny, kvetov a okrasných kríkov 2016

     V dňoch 6.-9.10.2017 sa v Dome kultúry a služieb v Topoľčiankach konala Regionálna výstava ovocia, zeleniny a okrasných rastlín po názvom „Čo ponúka matka zem...“. Výstavu pripravila ZO SZZ Topoľčianky s spolupráci s OV SZZ Nitra a obcou Topoľčianky za finančnej podpory Nitrianskeho samosprávneho kraja. Na výstave sa zúčastnili záhradkári z 13 základných organizácií SZZ z celého horného Požitavia, celkove 126 vystavovateľov s 322 exponátmi ovocia, zeleniny a okrasných rastlín. Výstava bola spestrená 12 samostatnými expozíciami.
     Odborná komisia pod vedením Ing. Ivana Rubaninského vybrala najlepšie exponáty v kategórii jablká, hrušky a zelenina.
V kategórii jablká bolo nasledovné poradie:
1.       miesto Bc. Marián Belovič, Žitavany, odroda Rubinola 
2.       miesto Jozef Bielik, Chyzerovce, odroda Fuji                   
3.       miesto Mária Hrdlovičová, Topoľčianky, odroda Topaz
                      
V kategórii hrušky bolo nasledovné poradie:
1.       miesto Marián Šabík, Chyzerovce, odroda Dicolor                
2.       miesto Marián Šabík, Chyzerovce, odroda Lucasova                             
3.       miesto Marián Herda, Žitavany, odroda Boscova fľaša         
 
V kategórii zelenina bolo nasledovné poradie:
1.       miesto Anna Šišmišová, Topoľčianky za zeleninový kôš       
2.       miesto Mária Hrdlovičová, Topoľčianky za kolekciu zeleniny
3.       miesto Anna Tomanová, Topoľčianky za kolekciu zeleniny
 

     V hlasovaní návštevníkov výstavy o Jablko roka vyhrala odroda Pinova od Jozefa Bielika z Chyzeroviec.

     Posledný deň navštívili regionálnu výstavu žiaci základnej a materských škôl z Topoľčianok, pre ktorých sme pripravili aj ochutnávku 4 odrôd jabĺk, aby mohli porovnať aj ich chuť.

Preberanie exponátov  Inštalácia expozícií  Príprava expozície ZO SZZ Velčice  Inštalácia expozícií  Úprava exponátov

Pohľad na výstavu  Príprava práce odbornej komisie  Práca odbornej komisie  Zahájenie práce odbornej komisie  Práca odbornej komisie

Expozícia ZO SZZ Hostie  Výtvarné práce žiakov ZŠ a MŠ Topoľčianky  Expozícia poľnohospodárskeho náradia - Branislav Kukla  Výtvarné práce žiakov ZŠ Topoľčianky  Vinohradnícka expozícia

Expozícia bonsajov  1. miesto v kategórii Jablko - Bc. Marián Belovič, Žitavany, odroda Rubinola  1. miesto v kategórii hruška - Marián Šabík, Chyzerovce, odroda Dicolor  1. miesto v kategórii zelenina - Anna Šišmišová, Topoľčianky, zeleninový kôš  Pohľad na exponáty  Pohľad na exponáty

Pohľad na exponáty  Pohľad na výstavu  Pohľad na výstavu  Prehliadka výstavy  Prehliadka výstavy

Prehliadka výstavy  Prehliadka výstavy  Vystúpenie detičiek z MŠ Cintorínska, Topoľčianky  Vystúpenie detičiek z MŠ Cintorínska, Topoľčianky  Slávnostné otvorenie regionálnej výstavy

Slávnostné otvorenie regionálnej výstavy  Slávnostné otvorenie regionálnej výstavy - príhovor predsedu ZO SZZ Topoľčianky  Slávnostné otvorenie regionálnej výstavy   Slávnostné otvorenie regionálnej výstavy   Slávnostné otvorenie regionálnej výstavy - príhovor starostu obce Topoľčianky

Slávnostné otvorenie regionálnej výstavy - príhovor starostu obce Topoľčianky  Slávnostné otvorenie regionálnej výstavy - odovzdanie ocenení  Slávnostné otvorenie regionálnej výstavy - odovzdanie ocenení  Slávnostné otvorenie regionálnej výstavy - odovzdanie ocenení  Slávnostné otvorenie regionálnej výstavy - odovzdanie ocenení

Slávnostné otvorenie regionálnej výstavy - odovzdanie ocenení  Slávnostné otvorenie regionálnej výstavy - odovzdanie ocenení  Slávnostné otvorenie regionálnej výstavy - odovzdanie ocenení  Slávnostné otvorenie regionálnej výstavy - odovzdanie ocenení  Slávnostné otvorenie regionálnej výstavy - odovzdanie ocenení

Slávnostné otvorenie regionálnej výstavy - odovzdanie ocenení  Slávnostné otvorenie regionálnej výstavy - vystúpenie folklórneho súboru Topoľnica  Ochutnávka jablĺk  Návšteva žiakov ZŠ a MŠ Topoľčianky Návšteva žiakov MŠ Topoľčianky

Návšteva žiakov ZŠ a MŠ Topoľčianky Návšteva žiakov MŠ Topoľčianky Ochutnávka jablĺk Návšteva žiakov MŠ Topoľčianky Návšteva žiakov MŠ Topoľčianky

Ochutnávka jablĺk Ochutnávka jablĺk Ochutnávka jablĺk Návšteva žiakov ZŠ Topoľčianky