Výstava ovocia, zeleniny, kvetov a okrasných kríkov 2013

Výstava ovocia, zeleniny, kvetov a okrasných kríkov 2012
Úspech v celoslovenskej súťaži "O najkrajšie jablko" Trenčín 2013

     V dňoch 12. – 14. októbra 2013 sa uskutočnila v Dome kultúry a služieb v Topoľčiankach výstava ovocia, zeleniny, kvetov a okrasných kríkov. Organizátorom výstavy, Slovenskému zväzu záhradkárov v Topoľčiankach a obci Topoľčianky sa podarilo pripraviť pre návštevníkov zaujímavú výstavu, na ktorej sme mohli vidieť 178 vzoriek ovocia, 23 kolekcií zeleniny a 2 kolekcie kvetov.

     Výstava bola obohatená o expozície výtvarných prác a ozdobených tekvičiek žiakov ZŠ v Topoľčiankach a Materskej školy z ulice SNP, expozície Chateau Topoľčianky, Ing. Michala Siklienku, Ing. Ivana Rúbaninského zo záhradného centra v Zlatých Moravciach, Strednej odbornej školy polytechnickej v Zlatých Moravciach. Výstavu spestrila aj expozícia bonsajov Ing. Pavla Staroviča a Ing. Anny a Juraja Džundovcov a expozícia ovocia a zeleniny ZO SZZ Chyzerovce.

Odborná komisia vyhodnotila jednotlivé exponáty a kolekcie a udelila nasledovné ocenenia:

- v súťaži jabĺk:
1. miesto: Marián Šabík, Zlaté Moravce, odroda Mutsu
2. miesto: Vladimír Siklienka, Hosťovce, odroda Rubinola
3. miesto: Jozef Bielik, Chyzerovce, odroda Fuji

- v súťaži hrušiek:
1. miesto: Ing. Ján Helenin, odroda Dicolor
2. miesto: Peter Laktiš, odroda Lucasova
3. miesto: Ing. Peter Lednár, CSc., odoroda Casscade

- v súťaži zeleniny:
1. miesto: Anna Tomanová
2. miesto: Vladimír Laktiš
3. miesto: Terézia Kazíková a Františka Lukáčová

Odborná komisia okrem toho udelila 31 pestovateľských uznaní za jednotlivé exponáty a 12 pestovateľských uznaní za kolekcie jabĺk a hrušiek. Bolo udelených 10 ďakovných listov organizáciám a jednotlivcom za účasť na výstave ovocia, zeleniny kvetov a okrasných kríkov.

V súťaži „Jablko roka 2013“, ktorú hodnotili návštevníci výstavy bolo ako najkrajšie vyhodnotené jablko odrody Rubinola pestovateľa Eduard Macskay.

Rád by sme sa touto cestou poďakovali všetkým vystavovateľom za prejavenú ochotu a všetkým, ktorí pomáhali pri organizácii a zrealizovaní výstavy. Pevne veríme, že pre návštevníkov bola výstava príjemným spestrením víkendu a možnosťou rozšírenia si vedomostí v oblasti ovocinárstva v našom regióne.
Preberanie vzoriek Preberanie vzoriek Preberanie vzoriek Inštalácia bonsajov Inštalácia bonsajov Príprava výstavy Príprava výstavy Príprava výstavy Príprava výstavy Hodnotenie odbornou komisiou Hodnotenie odbornou komisiou Hodnotenie odbornou komisiou Slávnostné otvorenie výstavy Slávnostné otvorenie výstavy Slávnostné otvorenie výstavy Vyhodnotenie výsledkov Vyhodnotenie výsledkov Image Vyhodnotenie výsledkov Vyhodnotenie výsledkov Vyhodnotenie výsledkov Image Vyhodnotenie výsledkov Súťaž o najkrajšie jablko Kolekcia jabĺk Kolekcia jabĺk Zelenina - 1. miesto Zelenina - 2. miesto Jablko - 1. miesto - odroda Mutsu Jablko - 2. miesto - odroda Rubinola Jablko - 3. miesto - odroda Fuji Hruška - 1. miesto - odroda Dicolor Celkový pohľad na výstavu Celkový pohľad na výstavu Expozícia bonsai Expozícia ZO SZZ Chyzerovce Expozícia hrozna Pohľad na výstavu Súťaž o jablko roka 2013 Ochutnávka jabĺk Návšteva žiakov ZŠ Topoľčianky Návšteva žiakov ZŠ Topoľčianky Návšteva žiakov ZŠ Topoľčianky Návšteva žiakov ZŠ Topoľčianky Ochutnávka jabĺk Návšteva detičiek z MŠ Topoľčianky Celkový pohľad na výstavu Ochutnávka jabĺk Ochutnávka jabĺk Detičky na výstave