Úspech v celoslovenskej súťaži o najkrajšie jablko 2013

       Pekný úspech v celoslovenskej súťaži "O najkrajšie jablko 2013", ktorá sa konala na výstavisku EXPO CENTER v Trenčíne dňa 24.10.2013 dosiahol člen našej základnej organizácie Ing. Jaroslav Hrdlovič, ktorého jablko bolo v skupine "Šampion" vybrané hodnotiacou komisiou medzi najkrajšie zo skupiny.

Súťaž o najkrajšie jablko a hrušku 2013

Prehľad umiestnenia jabĺk a hrušiek 2013

 Diplom Jablko roka 2013