Hodnotenie predzáhradiek v roku 2013

     Aj v roku 2013 uskutočnila ZO SZZ v Topoľčiankach v spolupráci s obcou Topoľčianky hodnotenie predzáhradiek v obci.

Komisia v zložení:

Ing. Jaroslav Hrdlovič
Marta Siklienková
Jozef Mašír

uskutočnila dve kontroly v máji a v auguste, aby zachytila vzhľad predzáhradiek počas celého vegetačného obdobia. Hodnotili sme iba predzáhradky pred ohradou domu, ktoré sa podieľajú na zlepšení estetického dojmu z našej obce. Úroveň predzáhradiek sa oproti predchádzajúcemu roku zlepšila, teší nás väčšia iniciatíva našich spoluobčanov. Snažili sme sa oceniť hlavne tie predzáhradky, kde bolo vidno najväčšie množstvo vykonanej práce a tak by sme chceli motivovať ostatných k zvýšenej starostlivosti o verejnú zeleň.

Na základe osobnej kontroly predzáhradiek a fotomateriálu komisia určila nasledovné poradie:

 1. Eva Grosmanová, Mlynská č. 69
 2. Ing. Lila Hasprová, Partizánska č. 44
 3. Ružena Koprdová, Hlavná č. 124

1. miesto - Eva Grosmanová  2. miesto - Ing. Lila Hasprová  3. miesto - Ružena Koprdová

 Za úpravu verejnej zelene:

 • Mária Džadová – bytovka na ulici SNP  Za úpravu verejnej zelene - Mária Džadová – bytovka na ulici SNP        

 

Príhovor predsedu ZO SZZ Topoľčianky  Príhovor starostu obce Topoľčianky  Ocenenie - 1. miesto  Ocenenie - 2. miesto  Ocenenie - 3. miesto  Ocenenie - Za úpravu verejnej zelene

Komisiu ďalej zaujali nasledovné predzáhradky:

 • Ing. Gabriela Smatanová, Športová č. 14
 • Barbora Bieliková, Partizánska č. 62
 • Alžbeta Čepčeková, Žitavanská č. 28
 • Anna Rajnohová, Mlynská č. 27
 • Barbora Siklienková, Žitavanská č. 40
 • Eva Cigáňová, Litoměřická č. 69
 • Katarína Štetková, Dlhovského č. 68
 • Valéria Čepčeková, Dlhovského č. 72

 Ing. Gabriela Smatanová   Barbora Bieliková  Alžbeta Čepčeková  Anna Rajnohová  Barbora Siklienková   Eva Cigáňová   Katarína Štetková  Valéria Čepčeková