Ochutnávka mladých vín 2013

     Dňa 18.1.2013 sa v DKS v Topoľčiankach konal 6. ročník ochutnávky mladých vín. Tejto zaujímavej akcie sa zúčastnilo 41 vinárov z Topoľčianok a blízkeho okolia, ktorí prehodnotili 33 vzoriek bielych a 11 vzoriek červených vín. Pri ochutnávke prebiehalo i vzájomné vyjadrenie sa k vínam, ako i rôzne zaujímavosti k pestovaniu viniča. Vinári boli oboznámení s podmienkami, ktoré musia byť splnené pri výrobe prívlastkových vín. Na záver každý účastník dostal od organizátora ochutnávky, ZO SZZ Topoľčianky, účastnícky list 6. ročníka.

Odovzdávanie vzoriek  Odovzdávanie vzoriek  Vzorky vína  Ochutnávka mladých vín 2013

Ochutnávka mladých vín 2013  Ochutnávka mladých vín 2013  Príhovor predsedu ZO SZZ Topoľčianky  Ochutnávka mladých vín 2013

Ochutnávka mladých vín 2013  Na zdravie !  Ochutnávka mladých vín 2013  Ochutnávka mladých vín 2013