Gardenia 2013

Dňa 19.4.2013 sme sa boli pozrieť na výstave Gardenia 2013, ktorá sa konala na výstavisku Agrokomplex v Nitre. Na zájazde sa zúčastnilo 38 záhradkárov a ich rodinných príslušníkov. Na výstave bolo mnoho zaujímavého, Slovenský zväz záhradkárov mal poradňu, kde predseda Ing. Eduard Jakúbek ukazoval zásady jarného rezu ovocných stromov, tiež bola zaujímavá poradňa ochrany, kde sme sa mohli informovať o problémoch s ochranou záhradných plodín. Pekná bola aj výstava Bonsai, kde sme mohli vidieť aj exponáty našich rodákov Ing. Juraja Džundu, Ing. Anny Džundovej, Ing. Pavla Staroviča a Anny Starovičovej, ale aj exponáty od pána prezidenta Gašparoviča. Počasie sa vydarilo a mohli sme načerpať mnoho informácií a nakúpiť materiál potrebný pre jarnú výsadbu v záhradkách.
Ranný nástup do autobusu v autobuse na výstavisku Bonsaj Slovakia Ukážka rezu ovocných drevín Ukážka rezu ovocných drevín Ukážka rezu ovocných drevín Výstavisko Agrokomplex