Videoprojekcia "Záhrady Paríža a Versailles"

     Dňa 12.4.2013 sa v DKS v Topoľčiankach uskutočnila videoprojekcia na tému "Záhrady Paríža a Versailles, ktorú pre našich záhradkárov pripravili Prof. Ing. Tibor Benčať, Csc. s manželkou RNDr. Blaženou Benčaťovou, PhD. Ukázali nám fotografie z cesty do Paríža, najznámejšie záhrady, napr. Luxemburské, Tuileries, Elyzejské záhrady, parky v štvrti La Defénse, ale hlavne park vo Versailles. Vysvetlili nám štýl francúzskych záhrad, udržiavanie v presných strihaných tvaroch, zloženie drevín v týchto záhradách. Prednáška bola veľmi pútavá, žiaľ zúčastnilo sa jej žiaľ málo záhradkárov, ale všetci odišli obohatení o množstvo zaujímavých informácií. Preto by sme sa chceli poďakovať Prof. Benčaťovi s manželkou, že si našli čas vo svojom nabitom programe a zavítali medzi našich záhradkárov pre ktorých pripravili zaujímavú prezentáciu.

Zahájenie videoprojekcie  Privítanie zúčastnených predsedom ZO SZZ Topoľčianky Miroslavom Tomanom  Prednáška Prof. Ing. Tibora Benčaťa, CSc.  RNDr. Blažena Benčaťová, PhD. dopĺňala prednášku dôležitými postrehmi z cesty

Prenáška Prof. Ing. Tibora Benčaťa, CSc.  Prednáška  Prednáška  Ukončenie videoprojekcie a poďakovanie sa prednášajúcim predsedom ZO SZZ Topoľčianky