Agrokomplex

      Záhradkári z Topoľčianok sa aktívne zúčastnili na 39. medzinárodnej poľnohospodárskej a potravinárskej výstave Agrokomplex 2012, ktorá sa konala v dňoch 23.-26.8.2012 v Nitre. Republikový výbor SZZ robil vo svojom stánku výstavu ovocia a zeleniny záhradkárov okresu Nitra, na ktorej sa zúčastnila aj naša základná organizácia, a vystavili sme tam 12 exponátov jabĺk, hrušiek, sliviek, broskýň a zeleniny. Každý deň sa v ovocnom sade v zadnej časti areálu výstaviska konala ukážka letného rezu ovocných stromov, ktorú robili Ing. Eduard Jakúbek a pán Július Adamove. 

Stánok Slovenského zväzu záhradkárov  Expozícia ZO SZZ Topoľčianky  Expozície ovocia a zeleniny v stánku SZZ  Expozície ovocia a zeleniny v stánku SZZ  Expozície ovocia a zeleniny v stánku SZZ

Exponáty ZO SZZ Topoľčianky  Exponáty ZO SZZ Topoľčianky  Exponáty ZO SZZ Topoľčianky  Exponáty ZO SZZ Topoľčianky  Expozície ovocia a zeleniny v stánku SZZ

Expozície ovocia a zeleniny v stánku SZZ        Image         pán Július Adamove pri ukážke rezu ovocných stromov         pán Július Adamove pri ukážke rezu ovocných stromov         pán Július Adamove pri ukážke rezu ovocných stromov