Štíhle vreteno

     Pestovanie ovocných stromov v tvare štíhleho vretena je v záhradkách čoraz populárnejšie. Je to hlavne kvôli jednoduchšiemu ošetrovaniu, vyžaduje minimálny rez oproti klasickým tvarom, vysokým úrodám a rýchlemu nástupu do rodivosti. V tomto tvare sa pestujú hlavne jablone a hrušky, ale čoraz viac sa presadzuje aj pri broskyniach, slivkách a čerešniach. Základným predpokladom je pestovanie ovocných drevín na slabo rastúcich podpníkoch, u jabloní je štandardom podpník M9, ďalej sa používajú podpníky J-TE-E, J-TE-F, J-TE-G, J-OH-A, M27, MM106. So slabo rastúcimi podpníkmi a ich plytkým (cca. 30-40 cm) koreňovým systémom suvisí tiež nevyhnutná potreba opornej konštrukcie a vybudovanie závlahového systému. Štandardom je konštrukcia z betónových stĺpov, na ktorej sú natiahnuté tri rady oceľových drôtov vo výške 60, 120 a 180 cm. V záhradkách nám stačí aj pevný stĺpik pri stromček, najlepšie železný (pozinkovaný), aspoň 2,5 m vysoký. Drevené stĺpiky nebývajú vhodné, pretože časť v zemi zvykne uhniť a potom sa vyvráti stromček aj s úrodou. Na vyväzovanie konárov môžeme použiť iný stĺpik, alebo môžeme zaťažiť konáre nejakým závažím a tak ich dostať do vodorovnej polohy. Na zavlažovanie je ideálna kvapková závlaha, v záhradkách nám stači aj polievanie hadicou pri korene. 

     Ako výsadbový materiál používame jednoročné, alebo dvojročné stromčeky vo forme špičiakov, alebo môžu mať zapestovaný tzv. predčasný obrast. Sadíme ich klasickým spôsobom, treba dať pozor na hĺbku výsadby, miesto štepenia by malo byť minimálne 10 cm nad zemou. Zachová sa tým žiadúci oslabujúci vplyv podpníka a nemôže nastať spravokorenenie pestovanej odrody. Pri reze a tvarovaní treba mať na zreteli konečný tvar stromu, ktorý iba pri správnom tvarovaní umožní naplno využiť fyziologické zásady rastu a rodivosti, na ktorých je tento tvar postavený. Cieľom je dopestovanie 2-2,5 m vysokého stredníka na ktorom sú v špirále umiestnené polokostrové konáre. Strom by si mal počas celého života zachovať pyramidálny tvar umožňujúci ideálne zachytávanie slnečného svetla. Po výsadbe spočíva základný rez v skrátení stredníka na výšku 80-90 cm. Podporíme ním tvorbu predčasného obrastu. Všetok obrast do výšky kmienka (50-60 cm) odstránime. V prvom roku po výsadbe bočný obrast, ani stredník už viac neskracujeme, odporúčame vyslepenie 4-5 púčikov pod vrcholovým púčikom stredníka na podporu bočného rozkonárovania, ale aj obmedzenie rastu konárikov, ktoré by konkurovali stredníku. čím je výhonok bližšie k stredníku, tým má vzpriamenejší rast a tendenciu prebrať dominanciu nad stredníkom. Vyslepením púčikov  pod stredníkom zamedzujeme rast takýchto výhonkov. V druhom roku po výsadbe odstraňujeme nepotrebné konáriky zahusťujúce, smerujúce dohora, alebo poškodené a slabé na konárový krúžok.  Vzdialenosť konárikov od seba by mala byť 15-20 cm. Ak je to potrebné, stredník skrátime tak, aby vrcholky najbližšie rastúcich bočných konárikov boli asi 30 cm nad vrcholovým púčikom stredníka. Vhodné je nechať vrcholový púčik na opačnej strane stredníka, ako rok predtým, aby sa zachoval vzpriamený rast stredníka. Možné je opätovné vyslepenie púčikov pod stredníkom. Rez bočného obrastu nahradíme vyväzovaním. Vyhýbame sa skracovaniu konárikov, ktoré vedie k metlovitému rozkonárovaniu, ich hrubnutiu a odčerpávaniu živín na úkor plodov. V treťom a nasledujúcich rokoch stromček dostáva konečný tvar. Dbáme o to, aby sa stromček nezahusťoval, križujúce a zahusťujúce konáriky skracujeme rezom na prevod. Ak máme drôtenku postupne vyväzujeme konáriky k ďalším drôtom, inak ich aspoň zaťažujeme, aby sa dostali do vodorovnej polohy. Ostatné práce robíme tak ako v druhom roku po výsadbe. Ak je násada plodov príliš veľká, po júnovom opade robíme ich ručnú prebierku.  Dôležitá je ochrana pred chorobami a škodcami, hnojenie a závlaha.

Image