Klimatizačná bunka na pestovanie rajčiakov

     V záhradkárskej praxi sa osvedčilo využívanie plastických priehľadných fólií na rôzne účely pre ich pomernú lacnosť a výhodné vlastnosti. Jedným z možných spôsobov využitia fólie je pestovanie teplomilných rastlín v klimatizačných bunkách. V podstate ide o vytvorenie skleníkového prostredia bez nákladnej stavby skleníka pre rastliny ako sú rajčiaky, uhorky, melóny a pod. Klimatizačnú bunku môžeme zhotoviť pomerne jednoducho, potrebujeme nosnú konštrukciu, ktorú tvoria 4 trubky, buď hliníkové, alebo umelohmotné, alebo z iného vhodného materiálu, aspoň 1,8 m dlhé a fóliový rukáv hrúbky 0,1 až 0,2 mm, široký 1 m, dlhý 2 m, ďalej budeme potrebovať asi pol metra jednopalcovej hadice, čiernu fóliu 0,5x0,5 m a dva kolíky na bielizeň.

     Najskôr si určíme miesto, kam bunku postavíme. Musí tam byť dostatok slnka a tiež možnosť zalievania. Samotná bunka zaberá iba 0,5 x 0,5 m, ale ak ich budeme stavať vedľa seba viac, musí byť medzi nimi medzera, aspoň 0,5 metra. Označíme si miesto kolíkami a z celého priestoru odstraníme pôdu do hĺbky asi 0,25 m. Ak je pôda kvalitná a neboli v nej pestované v predchádzajúcich dvoch rokoch zemiaky, premiešame ju s dobrým kompostom a vrátime na pôvodné miesto. Do rohov vytýčenej klimatizačnej bunky narazíme pripravené trubky približne do hĺbky 0,3 m. Potom pristúpime k vysadeniu pripravených sadeníc. Zem zo stredu klimatizačnej bunky vyhrabeme k jej okraju, do stredu klimatizačnej bunky bude smerovať jeden koniec hadice, druhý koniec bude vonku a hadica bude slúžiť na zalievanie rajčiakov v klimatizačnej bunke. Na vyčnievajúci koniec hadice v klimatizačnej bunke nasadíme štvorec z čiernej fólie, do ktorého sme predtým vystrihli uprostred kruhový otvor. Potom natiahneme fóliový rukáv na konštrukciu a spodnú časť prihrnieme zeminou. Potom zhotovíme z hliníkového drótu rozporné diely, povytiahneme a napneme fóliu smerom nahor, jeden, alebo dvakrát prehneme a zopneme kolímali na bielizeň. Do konca hadice vyčinevajúcej mimo bunku je vhodné nasadiť odstrihnutý koniec z PET fľaše s hrdlom, čo prispeje k ľahšiemu zalievaniu. Krhlou lejeme vodu do fľaše a na princípe spojených nádob voda vyteká vo vnútri klimatizačnej bunky na fóliu. Pretože sme povrch upravili ako misku, steká potom voda postupom v strede fólie a od stredu rovnomerne zavlažuje všetky rastlinky. Čierna fólia súčasne vytvára priaznivú mikroklímu, zabraňuje rastu buriny a obmedzuje výpar vody.

     Po výsadbe je dobré rajčiaky prihnojiť, aby sa pripravili na tvorbu kvetov. Dodáme im superfosfát a síran draselný. Na desaťlitrovú krhlu vody rozpustíme asi 50 g superfosfátu a 15 g síranu. Potom už prihnojujeme buď Cereritom, alebo ešte lepšie vykvaseným slepačím trusom. Na jeden diel vykvaseného substrátu desať dielov vody. Vodou je treba polievať výdatne. Raz za tri dni dve krhly do každej bunky. Rastliny zaštipujeme a nechávame im iba jeden výhonok. Cez deň necháme vo fólii malý otvor, aby sa mohol dostať dovnútra vzduch. Ak je veľmi teplo vetráme výdatnejšie. Ak dosiahnu rastliny výšku trubiek, čo býva začiatkom júla, je dobré fóliový kryt úplne odstrániť. Predĺžime tým životnosť fólie, pretože jej najväčším nepriateľom je ultrafialové žiarenie, ktoré spôsobuje stvrdnutie a zníženie pružnosti.  

 

Image