Braeburn

     Odroda "Braeburn" vznikla ako náhodný semenáč na Novom Zélande. Je to veľmi kvalitná, neskorá, zimná stolová odroda, ktorá bola registrovaná v SR v r. 1999. Má vysoké nároky na teplo a dlhé obdobie vývoja kvalitných plodov. Pestuje sa v teplých a repárskych výrobných oblastiach.

     Stromy sú stredne silného až silnejšieho vzrastu. Habitus koruny stromu je rozložitý až prehustený. Pri pestovateľskom tvare štíhle vreteno stredník dobre obrastá dlhšími výhonmi, na ktorých sa tvorí krátky plodonosný obrast. Plody sú stredne vysoké a stredne veľké, mierne pretiahnutého, guľovito-kužeľovitého tvaru, slabo až stredne rebernaté. Kalich je veľký a polootvorený. Kališná jamka ja široká a plytká. Povrch kališnej jamky je stredne až výrazne hrboľatý. Stopová jamka je veľmi krátka a široká. Stoka je krátka až veľmi krátka, stredne hrubá až hrubá. Šupka je suchá a hladká. Základná zelená farba šupky je prekrytá hnedočervenou až červenooranžovou krycou farbou. V jednotlivých ročníkoch býva šupka z 3/4 prekrytá hnedočerveným líčkom vo forme málo výrazných pásikov. Dužina je nažltlej farby, šťavnatá a veľmi pevná. Šupka je tenká, pri konzumácii skoro nepoznateľná. Úrodnosť je pravidelná a vysoká. Odroda je náročná na dobré opelenie. Opeľovačmi odrody sú "Granny Smith", "Elstar", "Pinova", "Gala", "Golden Delicious". Prednosťou odrody je veľmi dobrá kvalita a skladovateľnosť chutných plodov. Plody sa zberajú v prvej dekáde októbra a dozrievajú veľmi neskoro, v mesiacoch január, február. V období zberu sa nedajú konzumovať.

     Prednosťou odrody je veľmi pevná dužina, v dôsledku čoho sa plody veľmi dobre prepravujú i na veľké vzdialenosti. Pri dobrom skladovaní vydržia veľmi dlho, do mája, júna ďalšieho roku. Úrodnosť odrody "Braeburn" závisí od celkového prístupu agrotechniky, rezu a tvarovania stromov. Rodivosť je pravidelná a vysoká. Pri priemernej ochrane má odroda dobrý zdravotný stav. Je stredne náchylná na chrastavitosť i múčnatku jabloňovú. Stromy sa dobre tvarujú v tvare štíhleho vretena. Odroda "Braeburn" sa v moderných sadoch takmer nepestuje. Z komerčného hľadiska sa pestujú farebné klony, ktoré sú atraktívne pre konzumenta i pestovateľa. Najviac sa doposiaľ pestoval "Braeburn" klon "Hillwell" a v súčasnosti sa presadil klon "Mema", ktorý má šupku plodov prekrytú až na 70 % hnedočervenou krycou farbou.

(Ing. Samuel Michálek, Odbor ovocinárstva a integrovanej produkcie ÚKSÚP Veľké Ripňany, Sady a vinice 3/2012)

   Image     Image