Predseda Doc. František Benčať, DrSc.

      Na jar 1993, po vzdaní sa funkcie predsedu po Jánovi Nižnianskom bol členskou schôdzou zvolený do tejto funkcie odborník Doc. Ing. Dr. František Benčať, DrSc.

     S odstupom času sa dá povedať, že to bolo jedno z najlepších období činnosti našej organizácie.

     Výbor až na menšie zmeny pracoval v zložení:

 • Doc. Ing. Dr. František Benčať, DrSc.
 • Ján Nižniansky - podpredseda
 • Andrej Magáth - tajomník
 • Jolana Lysáková - pokladníčka
 • Karol Orolín
 • Pavol Kováč
 • Gejza Laktiš
 • Michal Horný
 • Matúš Kozolka
 • Gabriel Orlík
 • Jozef Bielik
Image

     Výbor vytvoril špeciálne sekcie:

     Vinohradnícku - Karol Orolín - horné vinice

                              Ing. Štefan Bielik - tobôlky

     Sekciu ovocinárstva a zeleninárstva viedli p. Jozef Kukliš a Ján Nižnianský.

     Sekciu okrasného sadovníctva viedol Doc. F.Benčať.

     Prvou väčšou výstavou bola: "Regionálna výstava ovocia" - 8.-12.okt.1993.

     Výbor zorganizoval zájazd do Gabčíkova (25.8.1993).

     Zorganizoval ukážky viazania vianočných kytíc a to každoročne (4x).

     Organizoval odborné prednášky za pôsobenia tohoto výboru - z oblasti záhradníctva tu prednášali:  Prof. Ing. Ivan Hričovský a Ing. Štefan Juhás.

Z oblasti vinohradníctva Ing. Gabriel Korpás, Csc. a Ing. Karol Kríž.

Po miestnej výstave a degustácii vín v roku 1993 organizácia sa rozhodla usporiadať Výstavu vín "Požitavie 1994". Zúčastnilo sa na nej 182 vzoriek, z ktorých bolo 41 ohodnotených podľa skupín - veľkovýrobcovia a malovýrobcovia. Boli tu vzorky od Dunaja po Tríbeč. Výstava bola pod záštitou kancelárie prezidenta SR, Michala Kováča, predsedu RV-SZZ Prof. Ivana Hričovského a starostu obce Ing. Alojza Bielika.