Predseda Ján Nižnianský

      Žiaľ na záver predchádzajúceho obdobia sa naša organizácia dostala do útlmu, keď sa niektorí vzdali svojich funkcií.

     Situáciu vyriešila nová voľba predsedu, ktorým sa na jar roku 1989 stal Ján Nižnianský. S ním pracovala časť predošlého výboru, ale prišli aj noví medzi inými aj vinohradnícky odborník Andrej Magáth. Výbor v podstate pracoval tak ako predošlý, ale jeho prácu ovplyvnila aj nová politická situácia.

     Tento výbor pracoval 2 roky, t.j. do r. 1991. Medzi najvýznamnejšie akcie tohoto obdobia patrili:

  • 5.6.1992 zájazd do Salzburgu 
  • 29.8.1992 zájazd do Tullnu - na medzinárodnú výstavu záhradkárov, o ktorú bol veľký záujem

       Image