Predseda Ladislav Siklienka

      Funkciu predsedu p. Jozef Kukliš ukončil vo veku 62 rokov v roku 1984. Po ňom do tejto funkcie nastúpil p. Ladislav Siklienka. V obsahu práce mal aktivity, ktoré organizovali spolu s predchádzajúcim výborom.

     Pokračovali s organizovaním prednášok,  ktoré vykonávali pri príležitosti výročných schôdzí v kultúrnom dome a v sále drevoskladu. Zamerali sa tiež na aranžovanie kvetov z nich členka výboru slečna Ing. Mária Bánska sa zúčastnila 3 celoslovenských súťaži.

     Zaujímavosťou bola ukážka tvorby japonskej ikebany, ktorú predviedla Džunko Kuťková.

Vo výbore pracovali:

 • Ladislav Siklienka
 • Gejza Laktiš
 • Ján Mesko
 • Michal Šabo
 • Pavol Kováč
 • Ing. Mária Bánska - pokladník
 • Ján Kadiš - tajomník
 • Ján Nižniansky - podpredseda
 • František Žikavský
 • Karol Orolín
 • Karol Krajčo
Image