Predseda Jozef Kukliš

        Zdravotné problémy podnietili pána učiteľa Svitka vzdať sa tejto náročnej funkcie, ktorú svedomite vykonával popri náročnej učiteľskjej práci. Bolo to na jar roku 1965. 

        Do funkcie po ňom nastúpil odborník, pracovník Štátnych lesov, ktorý usmerňoval pestovateľskú činnosť pán Jozef Kukliš. Ako odborník, záhradník využíval na túto činnosť svoje pracovisko a to park, sklenník, miestnosť na drevosklade, kde vykonával ukážky pestovateľskej práci a organizoval činnosť organizácie. V tejto funkcii pracoval až do odchodu na dôchodok v roku  1984, neuveriteľných 29 rokov!

      Nadviazal na prácu prvého výboru. Poriadali sa odborné prednášky. Predávali odborné stromky a viničné štepy, ktorými nahrádzali dovtedajšie hybridy. Predávali umelé hnojivá a rašelinu, ktoré skoro bezplatne vozil na svojom traktory pomocník našej organizácie p. Jozef Bielik (Vranár).

Poriadali menšie výstavy a to na drevosklade a vo vtedajšom kultúrnom dome. Úspešní boli aj v socialistickej súťaži , kde sa umiestnili medzi najlepšími ZO SZZ na Slovensku.

Výbor pracoval v zložení:

 • Jozef Kukliš - predseda
 • Karol Zatkalík - podpredseda
 • Ján Kadiš - tajomník
 • Michal Fögel - pokladník
 • Jolana Lysáková - 2. tajomníčka
 • Ján Nižnianský - 2. podpredseda
 • Karol Krajčo
 • Ján Furda
 • Ernest Víttek
 • František Žikavský
 • Štefan Belák