Vinobranie Topoľčianky 2012

      Dňa 22.9.2012 sa na dostihovej dráhe v Topoľčiankach konal 5. ročník Vinobrania Topoľčianky ako súčasť Medzinárodných záprahových dostihov a Majstovstiev Slovenska v dvojzáprahoch. Organizátormi podujatia boli ZO SZZ Topoľčianky a Obec Topoľčianky. Návštevníci mali možnosť okrem burčiaku a vína ochutnať chutný guláš z diviny a ďalšie gurmánske špeciality. Na úvod prišiel alegorický sprievod s dožinkovým vencom, slávnostne Vinobranie Topoľčianky zahájili starosta obce Topoľčianky p. Mesko a predseda ZO SZZ Topoľčianky p. Toman. V kultúrnom programe sme mali možnosť vypočuť si folkórny súbor Požitavan zo Žitavian,  milým spestrením bolo vystúpenie detského folklórneho súboru Zlatňanka zo Zlatých Moraviec. Z Topoľčianok sme mali možnosť vidieť a počuť dychovú hudbu Podhrušovan a folklórnu skupinu Topoľnica. Potom vystúpil folklórny súbor Benát z Machuliniec a zlatým klincom programu bolo vystúpenie dychovej hudby Topoľanček.

     Náročného moderovania sa výborne zhostil PhDr. Ernest Haspra, ktorý návštevníkov informoval o stručnej histórii každého súboru. Chceme sa poďakovať za spoluprácu pracovníkom OcÚ Topoľčianky, Slovenskému poľovníckemu zväzu, poľovnému združeniu Breziny so sídlom v Topoľčiankach, Národnému Žrebčínu Topoľčianky a všetkým, ktorí prispeli z úspešnému priebehu Vinobrania Topoľčianky 2012. 

  Image  Alegorický sprievod s dožinkovým vencom  Alegorický sprievod s dožinkovým vencom  Dožinkový veniec  Príhovor starostu obce Topoľčianky

  Príhovor predsedu ZO SZZ Topoľčianky  Publikum na Vinobraní v Topoľčiankach  Príprava na vystúpenie   Folklórny súbor Požitavan      Odovzdanie ďakovného listu za účasť na Vinobraní Topoľčianky

  Publikum na Vinobraní Topoľčianky  Detský folklórny súbor Zlatňanka  Detský folklórny súbor Zlatňanka  Dychová hudba Podhrušovan  Návštevníci na Vinobraní Topoľčianky počas vystúpenia dychovej hudby

  Folklórna skupina Topoľnica  Folklórny súbor Benát  Odovzdanie ďakovného listu za účasť na Vinobraní Topoľčianky  Dychová hudba Topoľanček  varenie gulášu