Činnosť ZO v sedemdesiatich rokoch

     Z miestnej kroniky sa dozvedáme, že v roku 1972 mala organizácia 90 členov, ale zvýšením členského sa stav v nasledujúcom roku znížil na 80. O rok sa tento stav znovu zvýšil, v roku 1974  mala 99 členov, a tento stav bol až do 80 rokov. Najviac členov bolo v roku 1976 - 102 členov.

Zaujímavosťou bolo, že v týchto rokoch 1972-80 zakúpila organizácia okolo 10000 vínnych štepov, ktoré nahradili hybridné hrozno. Spomedzi členov bolo 12 darcov krvi, čo tiež prispelo k úspechu v súťaži ZO, ktorá bola vyhlásená pri príležitosti 30. výročia oslobodenia ČSSR.

Okrem toho sa zakupovali ovocné stromky (250), ale v záhrade Štátnych lesov si vypestovali aj svoje vlastné. Za týmto účelom na návrh predsedu p. J.Kukliša organizácia zakúpila dve pojazdné striekačky na postrek hlavne ovocných stromov, ktoré si členovia mohli zapožičať bezplatne ! 

Organizácia každoročne poriadala výročné členské schôdze v kultúrnom dome, alebo v zasadačke Štátnych lesov na drevosklade.

Najvýznamnejšia z nich bola výročná členská schôdza 12. marca 1978, ktorá sa konala pri príležitosti: 20 výročia našej záhradkárskej organizácie. Pri tejto príležitosti boli zaslúžilým funkcionárom udelené:

Zlaté medaily:  

 • Jozefovi Kuklišovi
 • Jánovi Kadišovi
 • Štefanovi Belákovi

Strieborné medaily:

 • Ernestovi Vitekovi
 • Ladislavovi Siklienkovi
 • Františkovi Hruškovi
 • Karolovi Krajčovi

Bronzové medaile:

 • Pavlovi Kováčovi
 • Karolovi Hasprovi
 • Vojtechovi Horváthovi
 • Jozefovi Bielikovi
 • Rudlfovi Bielikovi

 

Okrem toho bolo udelené

Čestné uznanie: pri príležitosti jeho "60" narodenín: Ján Kadiš (1.9.1918)

a Michal Fogel (21.12.1919)

Na záver schôdze ZO SZZ bola naša organizácia odmenená:   Čestným uznaním OV-SOZZ